www.bajguz.pl
Biuro prowadzi kompleksową obsługę księgową, podatkową i kadrową swoich klientów.
Zapewniamy profesjonalną obsługę firm będących na ryczałcie, książce przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych (pełnej księgowości).
Biuro posiada wszelkie uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności.

Nasze usługi świadczymy na rzecz:

osób fizycznych prowadzących indywidualną
działalność gospodarczą
spółek cywilnych
spółek jawnych
spółek komandytowych

spółek partnerskich
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
fundacji
stowarzyszeń
604 847 336 joanna@bajguz.pl M. Curie­-Skłodowskiej 3 lok. 95